JavaScript required

JavaScript is required. This web browser does not support JavaScript or JavaScript in this web browser is not enabled.

To find out if your web browser supports JavaScript or to enable JavaScript, see web browser help.

Update Password

Hjälp att uppdatera/byta engångslösenord
Help to change/update single-use password

För att uppdatera lösenord,
ange användarid (xxxxx@suni.se)
Skriv in ditt engångslösenord/tidigare lösenord
Välj nytt lösenord

Ditt nya lösenord måste bestå av:
- Minst 10 tecken
- Innehålla minst en versal, en gemen, ett specialtecken eller en siffra
- Inte innehålla användarens namn eller användarnamn
- Använd inte apostrof ' eller svenska tecken Å, Ä eller Ö i lösenordetTo update the password,
state the user ID (xxxxx@suni.se)
Enter your single-use password/old password
Enter new password

The new password must contain:
- At least 10 characters
- Contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, one special character or one number
- Not contain the Users name or username
- Do not use apostrophe ' or swedish letters like Å, Ä or Ö